Durbuy

Het stadje Durbuy ligt in het zuiden van België, in Wallonië, daar waar de Ardennen beginnen.

De gemeente bestaat uit 40 kleine dorpen en gehuchten en ontleent zijn naam aan één van zijn belangrijkste plaatsen: Durbuy. Al sinds de Middeleeuwen wordt Durbuy als een stad beschouwd wegens zijn rechterlijke macht en zijn handelsbelang. Om bekendheid te geven aan dit plekje in de Belgische Ardennen, is het oude stadje Durbuy “de kleinste stad ter wereld” geworden.

Deze parel uit de Middeleeuwen doet echter niets af aan de charme van de naburige dorpen. Het feit dat ze één gemeente vormen maakt het toeristen juist mogelijk om de verschillende gezichten van Wallonië te ontdekken, zijn kleuren, zijn geuren en smaken, zijn erfgoed en de plaatsen waar het goed leven is.

De gemeente Durbuy, op het kruispunt van drie geologische gebieden, biedt een verrassende verscheidenheid aan landschappen. Hij is gevormd door het water en het weer, en biedt grootse, soms vreemde vergezichten zoals in la Roche-à-Frêne, of het zicht op la Falize in het oude centrum van Durbuy. Er zijn grotten langs de Ourthe en zijn zijrivieren, zoals die van de Coleopterus in Juzaine of die van Bohon en van Villers Ste Gertrude.

In de bossen, met voornamelijk loofbomen, schuilt een bijzondere flora en fauna. De plaatselijke overheid heeft daar 175 km wandelpaden aangelegd.

Midden in Europa en dicht bij grote verbindingswegen maar beschermd door de Ourthe-vallei, kun je je in Durbuy even uit de wereld wanen zonder er ver van verwijderd te zijn.

Al meer dan 150 jaar hebben de restaurants van Durbuy een grote reputatie die fijnproevers aantrekt. Allerlei plaatselijke producten worden in de gemeente Durbuy gemaakt, waardoor je die op de markten in de verschillende dorpen kunt kopen.

Het toerisme, een belangrijke economische factor, wordt door twee andere economische activiteiten bepaald: landbouw en bosbouw. Het gezicht van het toerisme is hier de rijkdom van het platteland.

De plaatselijke autoriteiten een kwalitatieve verbetering in gang gezet, in nauwe samenwerking met de werkers in de sector en de burgers. Daarmee wordt een tweeledig doel beoogd: tevreden bezoekers en een duurzame ontwikkeling.

Durbuy is verkozen tot “European tourist destinations of excellence” omdat het, afgezien van deze toeristische troeven, uitblinkt door de moeite die men er heeft genomen om een degelijk, duurzaam toeristisch beleid op te zetten. Dat tracht alle belanghebbenden erbij te betrekken, alle materiële en immateriële bronnen aan toeristische producten aan te boren, de invloed van het toerisme goed te beheren en een dynamisch communicatiebeleid te ontwikkelen.

Om de toeristische sector dynamisch te beheren en de werkers op het terrein te helpen een duurzaam partnerschap te creëren, heeft de Stad Durbuy in 2004 de basis gelegd voor een toeristisch participatiebeleid.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.